Edelmetaal Waarborg Nederland

Al meer dan 600 jaar worden edelmetalen voorwerpen gecontroleerd op het gehalte aan edelmetaal. Dit is daarmee de oudste vorm van consumenten bescherming die we in Nederland kennen. Het door een waarborginstelling afgeslagen gehalteteken garandeert het gehalte aan platina, goud, zilver of palladium in uw sieraad of gebruiksvoorwerp.

Als verkoper/importeur van sier-of gebruiksvoorwerpen van edelmetaal heeft u de wettelijke verplichting deze artikelen ter waarborging aan te bieden bij een daarvoor door de Minister van Economische Zaken aangewezen rechtspersoon.

Edelmetaal Waarborg Nederland bv (EWN) uit Joure is in maart 2002 door de Minister van Economische Zaken, op basis van de Waarborgwet 1986, aangewezen als waarborginstelling belast met het onderzoek naar het wettelijk gehalte aan edelmetaal in alle producten die bestemd zijn voor de Nederlandse markt.

Wanneer de producten aan de wettelijk minimum gehalte eis voldoen, worden de wettelijk vastgestelde keurtekens door EWN aangebracht in het product.

Het laboratorium van EWN is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie tegen de vereisten zoals vastgelegd in ISO 17025.

Voor de steekproefs- en batchgewijze analyseonderzoeken van Goldwally maakt EWN gebruik van de XRF-methode. Deze röntgenfluorescentiespectrometrie (vaak aangeduid met het uit het Engels afgeleide acroniem XRF) is een techniek uit de analytische scheikunde waarbij de samenstelling van een monster uit chemische elementen wordt bepaald.

EWN heeft de beschikking over 3 dergelijke röntgensystemen. Door EWN is de laatste jaren veel geïnvesteerd in ontwikkeling en optimalisatie van deze techniek voor edelmetalen. Onze kennis en ervaring op het gebied van deze techniek heeft geresulteerd in een hoge mate van nauwkeurigheid bij een grote diversiteit van goud, zilver, platina en palladium legeringen.

EWN is aangesloten bij de Conventie. Dit is een internationale overeenkomst tussen verschillende landen voor het waarborgen van edele metalen.

Dit maakt Edelmetaal Waarborg Nederland tot een onafhankelijke en uiterst betrouwbare dienstverlener.